Patient hos INM

Behandling

Vi behandlar alla tillstånd som ryms inom ramen för specialistpsykiatrin för vuxna.

Hos oss träffar du alltid en läkare vid första besöket. Vi bedriver behandling både enskilt och i grupp. Du och din behandlare kommer gemensamt överens om vad som passar just dig. Gruppverksamheten är avsedd för dig som är patient hos oss och gruppbehandlingsutbudet anpassas efter det aktuella behovet.

Vi erbjuder även digitala besök i de fall det anses lämpligt.

INM erbjuder psykiatrisk vård och diagnostik utifrån metoder som bygger på Nationella och Regionala riktlinjer, SBU-rapporter, rekommendationer från Socialstyrelsen samt vedertagen praxis.

Remiss

Eftersom vi är en specialistmottagning behöver vi först få en remiss. Oftast kommer remissen från primärvården eller annan specialistvård. Det går också att skriva en egen vårdbegäran (egenremiss) till någon av våra mottagningar via 1177.

INM Centrum - INM Limhamn

Korta väntetider

Vi håller oss alltid inom regionens vårdgaranti på 90 dagar.